"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Kontakty s Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike

ES Košice 4.5.1998 písomne oslovilo Ekumenickú radu cirkví v SR Priložilo spis, ktorý stručne charakterizuje ES. Zároveň i žiadosť nadviazať kontakt a vymeniť si skúsenosti.

7.3.1999 vyjadruje ES Košice podporné stanovislo k projektu:Cyklické vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v cirkevných organizáciach v oblasti sociálnych služieb.

4.5. 2000 pred prijatím Štatútu bolo potrebné ozrejmiť vzťah s ERC. Preto moderátor ES vykonal osobnú návštevu u predsedu ERC, biskupa Ev.a.v.cirkvi pána Dr. J.Filu. Hovorilo sa o príprave právneho zakotvenia vzťahov ERC - ES Košice s ohľadom na Štatúty oboch strán. Štatút ERC bol v tom čase podrobený úpravám a v ich rámci nebol vhodný modus pre ES Košice. Nasledovalo pracovné rokovanie s delegáciou ES Košice 16.5.2000 Výsledkom bolo rozhodnutie, že ES Košice sa bude usilovať získať právnu subjektivitu bez odvodenia od ERC, teda samostatne. Tak sa aj stalo.

Práca pri tvorbe Štatútu ES Košice s ERC Bratislava priniesla ozrejmenie vzťahu, bližšie spoznanie a prehlbenie kontaktov.