"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Zahraničné kontakty

ES má kontakty na Budapešť a Prahu.

Prvým popudom bola Komisia cirkví pri MZ Košice. 14.11.1977 na pôde Magistrátu sa uskutočnilo stretnutie s podobnou komisiou z Budapešti, ktorá má názov Komisia pre ľudské práva, menšiny a cirkvi.

V nasledujúcom roku 19. - 2O. 2. 1998 sme boli v Budapešti. Privítali nás na magistráte mesta. Hlavným bodom bolo stretnutie s partnerskou komisiou. Pozostávala zo zástupcov štyroch cirkví - Reformovanej, ŽNO, Ev.a.v a R.kat. Ekumenické kontakty veľmi nemali. Počas návštevy sme boli aj na návšteve slovenskej školy a odovzdali sme dar primátora mesta Košice pre túto školu - kolekciu slovenských kníh.

V roku 1998 sme oslovili so žiadosťou o kontakt dve inštitúcie v Krakove:

POLSKA RADA EKUMENICZNA - ODDZIAL KRAKOWSKI, Ul.Friedleina, 830-009 Kraków.

KURIA METROPOTANA W KRAKOWIE, Duszpasterstwo ekumeniczne, Ul Franciczkaňska 3, 31-004 KRAKÓW.Spojenie je nateraz v stagnácii ponajviac pre ekonomické dôvody.

V dňoch 19. - 21. mája 1999 ES uskutočnilo cestu do Prahy, kde počas dvoch dní sme si vymieňali skúsenosti s Ekumenickou radou cirkví v Českej republike a cirkevnými predstaviteľmi jednotlivých cirkví. Cesta, na ktorú prispela Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike v rámci projektu Okrúhly stôl, priniesla mnoho poznatkov o cenných ekumenických aktivitách cirkví v Prahe a v Čechách. Upevnila aj členov ES v rozhodnutí pokračovať na ceste zbližovania.