"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva


- Bohoslužba slova začiatkom roka

- Pašiový sprievod

- Ďakovná bohoslužba za úrodu

- Ekumenické Veni sancte

- Vianočný ekumenický program

- Festival sakrálneho umenia

- Komunikácia s mestom Košice

- Komunikácia so Židovskou náboženskou obcou

- Zahraničné kontakty

- Kontakty s Ekumenickou radou cirkví v SR

- Vplyv na ekumenizmus v širšom regióne