"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"
 

Linky na iné stránky

Košický informačný server
www.kosice.sk

Konferencia biskupov Sloveska
www.kbs.sk

Ekumenická rada cirkví v SR
www.ekumena.sk

Rímskokatolícka cirkev v SR
www.rcc.sk

Gréckokatolícka cirkev v SR
grkat.nfo.sk , www.rcc.sk

Pravoslávna cirkev na Slovensku
www.orthodox.sk

Evanielická cirkev a.v. vyznania na Slovensku
www.ecav.sk

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
www.refzborke.szm.sk

Apoštolská cirkev na Slovensku
www.acs-net.sk

Bratská jednota Babtistov v SR
www.bjb.sk

Cirkev bratská v SR
www.cb.sk

Cirkev československá husitská na Slovensku
www.ccsh.cz

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
www.uzzno.sk