"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"
 
 

Aktuality 2006

23. januára 2006, pondelok
12. Ekumenická bohoslužba slova
Miesto:
Dom umenia
Čas: 18:00 hod
Téma: "Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)
Hlavný príhovor: Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi

5. - 16. februára 2006
Cesta Ekumeny do Izraela

14. apríla 2006
Pašiový sprievod mestom
Čas:
13:00 hod

3. mája 2006, streda
2.výročie Stuttgartu
Soc. sympózium:
Človek v núdzi
Miesto: Histrická radnica

28. mája 2006, nedeľa
Spomienka na začiatok deportácií Židov z Košíc
s ekumenickou účasťou
Miesto: Židovský cintorín

9. októbra 2006, pondelok
8. Ekuenická bohoslužba Veni Sancte
pre vysoké školy na začiatku školského roka
Čas:
19:00 hod
Miesto: Dóm sv. Alžbety

22. októbra 2006, nedeľa
9. Ďakovná bohoslužba za úrodu
Čas:
16:30 hod.
Miesto: Kostol Sv. Gorazda a spoloč.,
Terasa - Uherova 9

19. - 26. novembra 2006
17. Festival sakrálneho umenia

4. decembra 2006, pondelok
6. Adventný večer Božieho slova a hudby
Čas:
19:00

23. decembra 2006
Vianočný ekumenický program
na Hlavnej ulici v Košiciach

26. decembra 2006
8. Česká vianočná bohoslužba s ekumenickou účasťou
Miesto:
Modlitebňa Cirkvi bratskej
Čas: 14:30 hod