"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Členovia Ekumenického spoločenstva


Apoštolská cirkev

Bratská jednota baptistov

Cirkev Bratská

Cirkev československá husitská

Evanielická cirkev a.v.

Gréckokatolícka cirkev

Reformovaná kresťanská cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Pravoslávna cirkev

Teologická fakulta

Židovská náboženská obec