"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Ďakovná bohoslužba za úrodu

VĎAKA - jednoduché, ale dôležité a krásne slovo.Denne ho vypovieme jeden druhému a hovoríme ho i Bohu osobne i spoločne, v každej cirkvi. Toto slovo vyriekol i Ježiš svojmu Otcovi. Vyslovujeme ho i my pri ekumenických bohoslužbách srdečne a v zhromaždení spolu s Kristom.

Po zbere úrody je vhodný čas ďakovať za dobrodenia pre náš život. S radosťou dobrorečíme Hospodinu, svojmu Bohu.

18.10. 1998 - Dóm svätej Alžbety

17.10. 1999 - Evanjelický chrám

8. 10. 2000 - Pravoslávny chrám