"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Komunikácia so Židovskou náboženskou obcou

Celkom zvláštny je vzťah s bratmi zo Židovskej náboženskej obce. Dôvodom je jeho charakter ako nekresťanského spoločenstva a známe okolnosti dávnej i novšej histórie. V čase vzniku Ekumenického spoločenstva tu stojí osobnosť duchovného, pána Vlčeka Brauna. Keď sa vedenia Židovskej náboženskej obce ujal pán rabín Dov Goldstein, vzťahy nadobudli novú kvalitu, ešte väčšiu intenzitu. V súčasnosti, keď sa ES riadi prijatými pravidlami štatútov, ŽNO prijala postavenie pozorovateľa a ?zúčastňuje sa na podujatiach ES v súlade s obsahom svojej viery?. Prakticky rozdiel v intenzite spoluúčasti sa nevníma.

ES reagovalo na poškodenie pomníkov na Židovského cintoríne v Košiciach počas veľkonočných sviatkov v roku 1997. Dňa 10.4. 1997 ES dalo vyhlásenie o ochrane ľudských práv - úcty k cintorínu. Zaslali sme ho na MZ Košice, do TV Markíza, do redakcie SME a Košický večer, do Rádia Žurnál.

Keď r. 1998 katolícka cirkev vydala oficiálny dokument o holokauste Židov, aj Konferencia biskupov Slovenska dala pri tej príležitosti dňa 5.4.1998 vyhlásenie. ES sa zoznámilo s obsahom týchto dokumentov. Považuje za správne prispieť k normalizácii vzťahov v spoločnosti vôbec tým, že pri spoločných bohoslužbách zaradí vždy aj určitý akt zmierenia.

Povedomie spolupatričnosti a priateľstva sa v ES stále prehlbuje. Vo vzťahu k ŽNO sme našli akoby nový svet najmä osobným kontaktom s pánom rabínom Goldsteinom. ES sa zúčastnilo aj Spomienky na začiatok deportácií Židov z Košíc a okolia. Tryzna sa konala na židovskom cintoríne 6.6. 1999. Moderátor spoločenstva Dr. Anton Konečný povedal na zhromaždení krátky prejav, zakončený modlitbou.

Aj 18. 6. 2000 sa konalo podobné spomienkové zhromaždenie s účasťou zástupcov ES.

Na pozvanie združenia Ester 3.9.2000 predstavitelia ES boli hosťami na galaprograme Odkaz v Štátnom divadle v Košiciach. Program usporiadalo združenie Ester a Staromestské divadlo pri príležitosti 55. výročia oslobodenia koncentračných táborov a ukončenia II. svetovej vojny.