"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Vianočný ekumenický program

Mesto Košice od roku 1995 usporiadava počas predvianočných dní od 5. do 23.12. program priamo na Hlavnej ulici. V podvečerných hodinách je tu azda najviac návštevníkov vyzdobeného a aj predvianočným ruchom preplneného centra.

V rokoch 1997 a 1998 vianočný ekumenický program konali samotní predstavitelia ES KE. Charakter publika nie je pripravený na vážnejšie témy a relácie. Preto v posledných dvoch rokoch sme našli vhodnejšiu alternatívu. Vystupujú mladí kresťania a prevažuje spev, moderná hudba a pohybové výrazy predvianočného oslovenia mimoidúceho publika.