"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 


Rok 2003

20. 1. 2003 - 9. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
Motto: "Tento poklad máme v hlinených nádobách"(2 Kor 4,4-18)
Už takmer 100 rokov sa v januári schádzajú kresťania rôznych vierovyznaní po celom svete, aby sa zjednotili v spoločnej modlitbe. Predstavitelia Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví aj v tomto roku pozývali k takýmto modlitbám. Myšlienky pre tohtoročný týždeň pripravila skupina kresťanov z Argentíny.

20. januára 2003 o 18.00 hod. v Dome umenia Košice sa uskutočnila 9. Ekumenická bohoslužba slova. V rámci Týždňa modlitieb za zjednotenie kresťanov ju už tradične organizuje Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice (ES).

ThDr. Pavol Dráb, zástupca Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice (ďalej len ES), privítal prítomných veriacich z rôznych cirkví a vzácnych hostí: brata biskupa východného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Igora Mišinu, arcibiskupa Košickej arcidiecézy Mons. Alojza Tkáča, košického apoštolského exarchu Mons. Milana Chautura. Hlavnou myšlienkou tohoročnej bohoslužby boli slová z 2. listu apoštola Pavla Korinťanom: "Tento poklad máme v hlinených nádobách". Hlavný príhovor predniesol pravoslávny michalovský biskup Vladyka Ján. Aký poklad mal apoštol na mysli, aké hodnoty nám zveril náš Pán pre našu spoločnú službu v dnešnom svete, čo je tou krehkou a skromnou hlinenou nádobou, z ktorej čerpáme, keď rozdávame hodnoty našej viery? "Svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha." (2Kor 4,4) To je poklad, ktorý je základnou hodnotou pre našu spoločnú službu v dnešnom svete.
Svojimi príspevkami sa predstavili spevácke zbory pravoslávnej, gréckokatolíckej cirkvi, študenti Konzervatória a Teologického inštitútu.