"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 


Rok 2000

20.1. - Prijatie členov ES u primátora mesta Košice

31.1.- EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
hlavná myšlienka: Kristus je nádejou pre Európu a pre svet.

24. 2. - Vystúpenie na pôde MZ za ES KE

21.4. - Pašiový sprievod.
Hlavná myšlienka: 1Kor 13,1-13 Hymna lásky. (Príprava - Reformovaná cirkev).

16.6. - Rozhodnutie ES Košice o prijatí Teologického inštitútu Košice za člena ES.

18.6. - Účasť ES na výročí prvých deportácií Židov z Košíc.

19.6. - TLAČOVÁ KONFERENCIA
Príprava na prijatie Štatútu.

Mons. Zlatňanský z Komisie pre krajiny bývalého východného bloku a Mons. Tkáč, arcibiskup, metropolita pozdravili rokovanie ES pri schvaľovaní Štatútu.

3.9 - Účasť predstaviteľov ES na galaprograme Odkaz - Štátne divadlo Košice.

Program usporiadalo združenie Ester a Staromestské divadlo pri príležitosti 55. výročia oslobodenie kocentračných táborov a ukončenia II. svetovej vojny.

14.9. - ES sa zúčastňuje spolu s Rímskokatolíckou cirkvou a Mestom Košice na projekte "Pastoračné centrum LUNÍK IX "