"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 


Rok 1998

26.1 - EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
"Aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti." (Rim. 5,26) " Žite v Láske" (Ef. 5,2)

19.-2O.2 - Budapešť - stretnutie s Komisiou pre ľudské práva, menšiny a cirkví.

10.4 - Pašiový sprievod
Ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. /Jn 16,7/ - Ukrižovaný Kristus A Duch Svätý.

4.5 - list pre Ekumenickú radu cirkví v SR -
žiadosť ES o kontakt.

23.-29.6 - Druhé európske ekumenické zhromaždenie v Grazi, Rakúsko.
Téma: "Zmierenie dar Boží a prameň nového života. (účasť ES Košice- Dr.Dráb, Dojčárová, Kožuško, Žežula, Jančišin)

7.5 - Ekumenické spoločenstvo dostalo Cenu mesta Košice

Na návrh Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve schválili poslanci Mestského zastupiteľstva a primátor mesta Cenu mesta Košice, ktorá bola odovzdaná spoločenstvu dňa 7.mája 1998 o 15.hod. pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice. Cena je udelená "za utváranie dobrých vzťahov medzi cirkvami, náboženskými spoločnosťami a občanmi mesta Košice".

18.10 - Ďakovná bohoslužba slova za úrodu
- Dóm svätej Alžbety

21-29.11 - Festival sakrálneho umenia

Kultúrny program ekumenického spoločenstva v rámci predvianočných programov v meste Košice

23.12 - Vystúpenie mladých