"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 


Rok 1997

11. 2 - EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
"Dekalóg - znamená kvalitu života"

28.3 - EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD
"Kristus - obetovaný za moje hriechy..."

10.4 - VYJADRENIE O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV

Vyhlásenie o ochrane ľudských práv - úcty k mŕtvym. Zaslané MZ Košice, TV Markíza, Redakcii SME a Košický večer, Rádiu Žurnál.

23.-29.6 - Druhé európske ekumenické zhromaždenie v Grazi, Rakúsko.
Téma: "Zmierenie dar Boží a prameň nového života. (účasť ES Košice- Dr.Dráb, Dojčárová, Kožuško, Žežula, Jančišin)

14.10 - Rozprava o európskom stretnutí v Grazi


19.10 -VYJADRENIE K PROBLEMATIKE SIEKT v Košiciach

14.11 - Stretnutie s Komisiou pre ľudské práva, menšiny a cirkví z Budapešti na pôde Magistrátu mesta Košice.

Nová iniciatíva z podnetu podobnej komisie mesta Budapešť - stretnutie, výmena skúseností a dohoda o pokračovaní v kontaktoch.

16.-23.11 - Festival sakrálneho umenia

18.12 - vystúpenie na zasadaní poslancov MZ KE: Predstavenie činnosti ES KE. Poďakovanie za prácu i pomoc. Blahoželanie k Novému roku 1998.

23.12- Vianočný ekumenický program v rámci predvianočných programov v pešej zóne